top of page

Psychoterapie
Česká ul.

"Život je starost, je naplněn péčí o své možnosti

i možnosti druhých"

M. Heidegger

Psychoterapie

Psychoterapie představuje jedinečné prostředí, kde si člověk „dá čas“ zabývat se sám sebou, tématizuje svůj vztah k sobě i světu, jehož je součástí. Odhaluje, odkrývá svou životní situaci a otevírá se novým možnostem.

To, co je nám nejbližší, často nevidíme. K porozumění potřebujeme získat odstup, který nám může zprostředkovat rozhovor s druhým, který se umí tázat. Autentický dialog vede k pocitu plnosti, člověk zakouší sounáležitost se světem, strach a úzkost ztrácejí svoji sílu. Není na to sám…

Psychoterapeutických přístupů a škol je mnoho. Mně je nejbližší daseinsanalýza. Ta odkládá psychologické konstrukty a techniky mimo svůj zájem. Ústředním se stává opravdové setkání s konkrétním člověkem, který zde není redukován na nějaký předmět, který se dá měřit ani není škatulkován do diagnózy. Základem je pozorné naslouchání a respekt k řečenému.

Jako terapeut nejsem vševědoucím odborníkem. Jsem spíše průvodcem, který vytváří bezpečné prostředí. Snažím se umožnit klientovi, aby se dostal k tomu, co je pro něho opravdu vlastní a bytostné. Vztah terapeut klient může být léčebný, jen pokud je svobodný a důvěrný. Pouze tehdy se ukazují nová východiska, a to co je pro klienta uskutečnitelné.

Dát se na cestu psychoterapie je krok do neznáma, je to cesta občas bolestivá, ale zároveň pravdivá a dobrodružná.

co nabízím

Nabízím Vám jednorázové poradenství, anebo dlouhodobější individuální psychoterapii,

 

pokud se v životě potýkáte s…

  • problémy v mezilidských vztazích (s partnerem, dětmi, rodiči apod.)

  • náročnou životní situací (úmrtí blízkého člověka, nemoc v rodině, změna zaměstnání)

  • pocity prázdnoty, ztráty smyslu života

  • dlouhodobě špatnou náladou, strachem, úzkostí

  • potřebou vyrovnat se se svou minulostí

  • nezvládáním svého vzteku

 

Nebo se chcete lépe poznat a rozvíjet se?

Co nabízím

O mně

Vzdělání a sebezkušenost

  • Humanistika - Filozofická fakulta ZČU

  • 5ti letý Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii - rozsah 540 hodin (garantován Pražskou vysokou školou psychosociálních studií)

  • Existenciální propedeutika a spirituální praktiky - rozsah 240 hodin (garantován Institutem psychoterapeutického vzdělávání Epoché, o.s.)

  • Přes 300 hodin individuální sebezkušenosti 

O mně
12311231 cb.jpg
Terapeutovna
terapeutovna_edited.jpg
12341234_edited.jpg
ceník

ceník     

800 Kč za sezení v délce 50 minut,

obvykle se platí hotově na konci konzultace, při opakovaných návštěvách je možná úhrada na bankovní účet: 2111174280/2700 (UniCredit Bank)

Storno podmínky - Dohodnutý termín konzultace je závazný. Pokud klient stornuje objednaný termín méně než 48 hodin před sjednanou konzultací nebo se v objednanou dobu nedostaví, hradí sezení v plné výši.

Snížení ceny je možné dohodnout v případě hmotné nouze.

 Není nutné doporučení od lékaře. Nejsem psycholog, a tak neprovádím diagnostiku, nedochází k žádnému záznamu do vaší zdravotnické dokumentace.

kontakt
bottom of page